პრესტიჟ ლუქსი-აკადემიის წარმატებული კურსდამთავრებული

13.03.2023

გაიცანით პრესტიჟ ლუქსი-აკადემიის წარმატებული კურსდამთავრებული იაკო!

დიოდური ეპილაციის ორ კვირიანი კურსის დასრულების შემდეგ, მას გადაეცა სერტიფიკატი.

მას აქვს საშუალება, გაიაროს ესთეტიკური მედიცინის ცენტრ, პრესტიჟ ლუქსში პრაქტიკა!

პრესტიჟ ლუქსი-აკადემიის წარმატებული კურსდამთავრებული