კოსმეტოლოგია

თერაპიული კოსმეტოლოგია გულისხმობს:

მეთოდიკას, რომლის დროსაც გამოიყენება გარე კოსმეტოლოგიური საშუალებები, კანის გაწმენდა, კვება, დატენიანება და ტონიზაცია.

ინექციური მეთოდი - მეზოთერაპია, რედერმალიზაცია, ბოტულინეროთერაპია, კონტურული პლასტიკა, ლიფტინგი, პლაზმოთერაპია, ბიორევიტალიზაცია.

ფიზიოტერაპიული მედოთი - მასაჟი (ხელით და აპარატით), ლაზერული თერაპია, ფოტოთერაპია, პრესოთერაპია, ელექტროპორაცია, მაგნიტოთერაპია, ულტრაბგერა, იონოფორეზი, მიოსტიმულირება, ფრაქციული მეზოთერაპია, ფრაქციული ბიორევიტალიზაცია, მედერიზაცია და სხვა.

 

კოსმეტოლოგია