თმის დაგრძელება

თმის დაგრძელება - პროცედურა, რომლის საშუალებითაც ხდება ბუნებრივ თმაზე სხვა თმის ფიქსირება, თმის სიგრძისა და მოცულობის გასაზრდელად. პროცედურის საშუალებით გექნებათ შესაძლებლობა შეიცვალოთ თმის ვარცხნილობა და სტილი.

თმის დაგრძელების ხანგრძლივობა შეადგენს 2-3 თვეს, რადგან ბუნებრივი თმა ამ დროში იზრდება და, ამის გარდა, ხდება გარკვეული ფიქსირებული თმის დაკარგვა, შესაბამისად საჭიროა პროცედურის გამეორება (კორექცია). კორექციის დროს გამოიყენება ისევ ის თმა, რომელიც იყო დაფიქსირებული ბუნებრივ თმაზე ხელმეორე ფიქსაციით. კორექციის დროს შესაძლებალია ფიქსირებული თმის სიგრძის კორექტირება და დამუშავება.

არსებობს თმის დაგრძელების რამოდენიმე მეთოდი.

პროცედურის ხანგრძლივობა შეადგენს 2-3 საათს.

თმის დაგრძელება