წამწამის დაგრძელება

წამწამების ღეროვანი დაგრძელება - დღეისათვის არსებობს პოპულარული კოსმეტოლოგიური პროცედურა (სინთეტიკური ღეროვანი წამწამების წებვა) რომლის მეშვეობითაც ხდება ბუნებრივი წამწამების სიგრძისა და მოცულობის გაზრდა.

წამწამების სიგრძე - 6-21მმ -ია. წამწამების სიგრძესა და მოცულობას არჩევს სპეციალისტი, ინდივიდუალურად პროცედურის ტიპისა და კლიენტის სურვილისამებრ. 

პროცედურის ხანგრძლივობა - 2-დან 3.5 საათამდე.

დაგრძელებული წამწამების შედეგი ნარჩუნდება -  4-6 კვირა. ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პროცედურის შემდგომ მოვლაზე, პაციენტის კანის ტიპსა და სხვა ფაქტორებზე.

კორექცია - დაგრძლებული წამწამების კორექცია შესაძლებელია დაგრძელებიდან 2 კვირაში. იმ შემთხვევაში, თუ მოვლა ხდება აკურატულად. 
 

წამწამის დაგრძელება